Otázky a odpovede

Tu nájdete najdôležitejšie informácie o našom obchode:

Ako si môžem objednať?
V objednávkovom online obchode poskytujeme nákupný košík. Objednávku môžete poslať online. Po obdržaní objednávky do obchodu ANIMAL-RIDING sa vám zašleme potvrdenie a nákupné údaje. (Potvrdenie objednávky)

Dátumy dodania
Za predpokladu, že objednané tovary sú na sklade, budú skontrolované na kvalitu a funkciu v pracovný deň nasledujúci po objednávke a budú vám odoslané. Spravidla dostanete tovar do 3 pracovných dní. Možné colné kontroly môžu spôsobiť dlhšie oneskorenie dodávky.

Správna veľkosť pre moje dieťa

 SmallMedium / LargeX-Large
Rozmer (T/B/H)67 x 27 x 78 cm90 x 33 x 98 cm110 x 35 x 117 cm
Sedlo výška56 cm69 cm80 cm
Cista hmotnost7,5 kg13 kg16,5 kg
Váha vč. balíček10 kg17 kg22 kg
Zhromaždenie (fpripravený k použitiu)ÁnoÁnoÁno
Hmotnosť jazdy (min./max.)10 – 40 kg15 – 65 kg20 – 80 kg
Vek Rider (leta)3–4 / 54 / 5–7> 8
Rozmerová skrinka (T/B/H)69 x 29 x 63 cm89 x 33 x 71 cm110 x 35 x 86 cm

Ceny a náklady na dopravu

Uvedené ceny sú v eurách (EUR) a zahŕňajú zákonnú DPH (daň z pridanej hodnoty). ZOO-RIDING AG si vyhradzuje právo meniť kótované ceny. Vyhľadávanie nie je možné, ak bola objednávka odoslaná a odoslaná vám bola zaslaná ZOO-RIDING AG.

Ceny sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Colné poplatky môžu vzniknúť pri objednávaní z krajiny, ktorá nie je členom EÚ. Kupujúci musí zaplatiť hotovosť pri dodaní.

Ako môžem platiť?
Platbu je možné uskutočniť prostredníctvom kreditnej karty (MasterCard, Visa), PayPal alebo priamym bankovým prevodom. Vyberte si preferovaný spôsob platby v online obchode.

Minimálny vek pre objednávku nákupu
Požadovaný minimálny vek pri objednávaní tovaru z predajne ANIMAL-RIDING je 18. Zmluva zákonného zástupcu je potrebná, ak je objednávateľ mladší ako 18 rokov.

Koľko zvierat si môžem objednať?
Spoločnosť ZOO-RIDING AG si ponecháva právo obmedziť veľkosť objednávky na primeranú sumu. Nie je možné objednať viac ako 10 zvierat. Ak je požadované väčšie množstvo, kontaktujte nás
bestellung@animal-riding.com

Môžem objednávku stiahnuť alebo zrušiť?
Objednávku je možné zrušiť do 14 dní písomne ​​(aj na e-mail). Navyše kupujúci môže odstúpiť od zmluvy 14 dní po dodaní objednaného tovaru.
Pre listinné dôkazy by odstúpenie od zmluvy malo byť písomné (list alebo e-mail) alebo vrátením tovaru. Nie sú potrebné žiadne vysvetlenia. Postačuje odoslať stornovanie tovaru v termíne uzávierky do centrálneho skladu ANIMAL-RIDING v Holandsku na adresu:

Animal Riding P.A. Drost transport, Spoorstraat 47-49, 4041CL Kesteren, Holandsko

V prípade zrušenia bude kúpna cena vrátená úplne alebo čiastočne za vrátenie objednaného tovaru. Vrátený bude zodpovedný za náklady na prepravu. Tovar musí byť vrátený v nepoužitom stave umožňujúcom ďalší predaj a odoslaný v originálnom balení na adresu odosielateľa. Zníženie hodnoty v dôsledku používania tovaru alebo poškodeného obalu môže spoločnosť ANIMAL-RIDING AG požadovať alebo ju stiahnuť z už uskutočnenej platby. Rovnaké podmienky platia aj vtedy, ak niektoré príslušenstvo alebo časti chýbajú pri návrate.

Vadný tovar
Všetky zvieratá sa podrobia komplexnej kontrole kvality a funkcií pred dodaním. Ak dostanete vadný tovar, obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti ZOO-RIDING AG na bestellung@animal-riding.com alebo pošlite tovar do centrálneho skladu v Holandsku na vyššie uvedenej adrese.

Podmienky zrušenia
V prípade účinného zrušenia musia byť splnené vzájomné dohody. Ak nemôžete vrátiť prijatý tovar v plnej miere alebo v zhoršenom stave, musíte uhradiť stratu v hodnote. To neplatí, ak je poškodenie tovaru len kvôli jeho testovaniu - ako by sa to stalo v obchode. Okrem toho sa môžete vyhnúť povinnosti vykompenzovať stratu hodnoty tým, že nepovažujete tovar za svoj majetok a vyhnúť sa všetkému, čo by mohlo prispieť k jeho strate hodnoty.

Tovar, ktorý je vhodný na odoslanie na balík, by mal byť vrátený poštovou poštou (UPS, DPS atď.). Pokiaľ dodaný tovar zodpovedá objednanému tovaru, musíte zaplatiť náklady na vrátenie zásielky. V opačnom prípade (napríklad v prípade, že bolo doručené zlé zviera alebo bol tovar chybný), návrat je pre vás bezplatný. Budeme zhromažďovať tovar, ktorý nie je vhodný pre balík zásielok (napríklad veľké zvieratá) a bude vás informovať o tom, ktorá z možností je najlepšia pre vašu návratnosť. Platobné povinnosti sú splatné do 30 dní. Vaše časové obdobie začína po odoslaní oznámenia o zrušení / odstúpení od odoslaného tovaru a naše časové obdobie začína plynúť od jeho prijatia.

Ochrana dát
Za účelom spracovania právnych transakcií kupujúci výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť ZOO-RIDING AG môže vstupovať a spracúvať svoje osobné údaje elektronicky v rámci právnych predpisov (najmä dodržiavanie zákona o ochrane údajov z roku 2000). Dohodu je možné kedykoľvek stiahnuť. Bezplatne informujeme kupujúceho o svojich osobných údajoch spracovaných a podaných nám. Opravu, odstránenie a zablokovanie osobných údajov, ktoré sme spracovali a podali, je možné kedykoľvek požiadať. Spoločnosť ZOO-RIDING AG podniká všetky technické opatrenia na ochranu zákazníckych dátových súborov. Ak žiadna tretia strana nezákonnými prostriedkami uvedie tieto údaje do právomoci kontroly a opätovne ich použiť, nezodpovedá žiadna zodpovednosť. Nároky voči spoločnosti ZOO-RIDING AG z dôvodu poškodenia zákazníka alebo tretej strany z dôvodu takejto činnosti budú vylúčené vzájomnou dohodou.
Upozorňujeme tiež na naše Všeobecné zmluvné podmienky a na právo na zrušenie

 • Animal-Riding Spot

  Animal-Riding Spot
 • Video Baby-Horse

  Video Baby-Horse
 • Animal Riding

  Animal Riding
 • Video zvierat v zoologickej záhrade

  Video zvierat v zoologickej záhrade
 • Video zvierat v akcii

  Video zvierat v akcii
 • Fotografie naše zvieratá

  Fotografie naše zvieratá
 • 1

Aktuálne ponuky

Zviera na koni používa cookies okrem iného k vlastným obsahom a analýzu stránky. Aj keď to bolo vždy tak, že na želanie EÚ, ale teraz je potrebné zdôrazniť, explicitne. Používaním webových stránok vyjadrujete svoj súhlas.