Retour / Garantie

De bestelling kan binnen 14 dagen na levering schriftelijk worden ingetrokken (ook per e-mail). Daarnaast kan de koper de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de levering van de bestelde goederen annuleren. Een annulering van het contract moet schriftelijk (per brief of e-mail) of door terugzending van de goederen geschieden en vereist geen vergoeding zonder aantoonbare reden van annulering. Animal Riding BV, Hamsestraat 90, 4043 LK Opheusden: dient binnen 14 dagen, dus tijdige verzending van de herroeping / annulering /de goederen in het Animal Riding centrale magazijn in Nederland op het volgende adres te ontvangen: Animal Riding BV, Spoorstraat 47-49, 4041 CL, Kesteren, Nederland. Annuleren/ terugzenden is alleen mogelijk nadat Animal Riding BV schriftelijk akkoord heeft gegeven voor deze annulering.

In geval van annulering / terugzending geldt een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor de verzender. De goederen dienen ongebruikt en in nieuw staat te worden geretourneerd in originele verpakking. Beschadigingen door onzorgvuldige verpakking worden niet vergoed door Animal - Riding. Hetzelfde geldt als er bij terugkerende goederen accessoires of onderdelen ontbreken.

De prijzen zijn in Euro (EUR) en inclusief BTW. De ANIMAL RIDING behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Wijzigen zijn niet toegestaan na het bevestigen van de bestelling of wanneer de bestelling reeds verzonden is naar de klant. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die worden berekend op basis van het land van aflevering. De koopprijs kan worden betaald met een creditcard (Mastercard, Visa), PayPal, Ideal, rembours of door onmiddellijke overschrijving. Voor bestellingen en leveringen aan niet- EU-landen kunnen extra invoerrechten berekend worden. Deze kosten komen voor rekening van de koper en zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. De leverancier van de goederen (vracht, pakketdienst, enz.) hebben recht om deze direct te heffen aan u.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres opgegeven door de koper. Levering is voor risico en rekening van de koper. Het risico gaat over op de koper met de levering van de goederen aan de vervoerder. ANIMAL RIDING is gerechtigd in gedeelten te leveren. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Animal Riding tot de volledige betaling aan ANIMAL RIDING is voldaan. Bij de handhaving van de reservering is pas een terugtrekking uit het contract, indien dit expliciet is aangegeven. Informatie over de levertijd is niet bindend, tenzij de datum van levering was beloofd. Wanneer onze leverancier in gebreke blijft behoudt Animal Riding zich het recht voor om de koop overeenkomst te ontbinden. Ondanks contractuele verplichting van de bestelde goederen hebben wij het recht om van de overeenkomst af te zien. In dit geval zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld dat het bestelde product niet beschikbaar is. Aanspraken van de koper zal in dit geval worden uitgesloten. De koopprijs indien reeds betaald zal onmiddellijk worden terugbetaald.

In het geval van defecte goederen neemt u contact op met ANIMAL RIDING klantenservice. order@animal-riding.nl

ANIMAL RIDING is alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid en opzet, evenals defecten aan de gegarandeerde kwaliteit. ANIMAL RIDING is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt veroorzaakt door het item zelf. Bovendien aanvaardt ANIMAL RIDING geen aansprakelijkheid voor winstderving of andere financiële schade van de koper. Deze beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de ANIMAL RIDING. Het is niet van toepassing als de klant beweert onder de Wet Productaansprakelijkheid te vallen. Als Animal Riding door middel van nalatigheid of het overtreden van een contractuele verplichting, wordt de verplichting tot betaling van schadevergoeding aan de typisch voorbeeld schade beperkt. Voor zover er geen opzet of grove schuld aan de zijde van de Animal Riding bestaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade. Indien de aansprakelijkheid van de Animal Riding uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en agenten van ANIMAL RIDING.

Bank:
ABN AMRO AG
Animal Riding B.V
SWIFT: ABNANL2A

 

Account Nr. 41 91 14 343
IBAN: NL45ABNA0419114343

 • Animal-Riding Spot

  Animal-Riding Spot
 • Video Baby-Horse

  Video Baby-Horse
 • Animal Riding

  Animal Riding
 • Video van de dieren in de dierentuin

  Video van de dieren in de dierentuin
 • Video van de dieren in actie

  Video van de dieren in actie
 • Foto's van onze dieren

  Foto's van onze dieren
 • 1

Animal Riding gebruikt cookies onder andere voor gepersonaliseerde inhoud en pagina-analyse. Terwijl dit is altijd zo geweest, op de wens van de EU, maar nu moet expliciet worden gewezen. Door gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord.